Skilsmässa eller separation när du har barn (2023)

Att må dåligt som förälder

En separation eller skilsmässa kan vara svår för alla inblandade. Det är viktigt att försöka samarbeta kring barnen och ge dem stöd.

Här kan du läsa om vad du kan tänka på för att det ska bli så bra som möjligt för barnen. Du får också information om vad som gäller för till exempel vårdnad och boende.

Alla separationer är olika

Man kan må på olika sätt i en separation. Det kan också ta olika lång tid att vänja sig med den nya situationen.

En del kan umgås som vänner efter separationen. För andra kan det uppstå konflikter långt efteråt. Då kan det vara mycket svårt att samarbeta kring barnet eller barnen.

Det är vanligt att må dåligt när en relation tar slut.

Det kan ta tid att acceptera separationen

För många barn och vuxna innebär separationen en kris. Det kan ta tid för alla i familjen att acceptera förändringarna och att hitta former för det nya livet.

Det är vanligt att känna sig avvisad, kränkt, ledsen eller arg. Det är också vanligt att känna sig glad eller lättad över att ha genomfört separationen. Man kan också känna sig nöjd med att ha avslutat ett förhållande som kanske var dåligt för både barn och vuxna.

Berätta för barnet om separationen

Berätta för barnet så snart som möjligt efter att beslutet om separation är fattat, så att hen inte får höra det av någon annan.

Hur ni ska berätta beror på barnets ålder och mognad. Barn som går i skolan kan lättare föreställa sig vad en separation kan innebära. För yngre barn blir det kanske verkligt först när separationen sker.

Berätta för barnet vad som händer

Du kan berätta ensam eller tillsammans med den andra föräldern. Det viktiga är att du ger barnet möjlighet att förstå vad som händer, att reagera och att ställa frågor.

Berätta att det inte beror på barnet

En del barn tror att separationen beror på dem. Därför är det viktigt att berätta att separationen inte beror på barnet.

Förklara att ni alltid kommer att vara barnets föräldrar. Men att det kommer att bli annorlunda för barnet att inte bo med er båda hela tiden.

(Video) Att skiljas med barn: "Hyfsat god stämning hemma – skäl nog stanna kvar" - Nyhetsmorgon (TV4)

Om den som du separerar från inte är förälder till barnet är det viktigt att tänka igenom hur du tror att den personens fortsatta kontakt med barnet kommer att vara. Berätta om det så ärligt som möjligt. För ett barn kan en styvförälder kännas lika viktig som du. Har ditt barn varit med om att vuxna flyttar isär förut kan det kännas extra svårt för hen.

Förbered för en tid av förändring

Förbered barnet på att separationen innebär en tid av förändringar och att allt kanske inte kan bestämmas och ordnas med en gång.

En separation innebär ofta att barnet får träffa den ena eller båda av er mindre än tidigare, oavsett hur vårdnaden, boendet och umgänget delas upp mellan er vuxna.

Barnet har rätt till båda föräldrarna

Barnet har rätt att fortsätta tycka om och ha en bra relation till båda sina föräldrar. Det måste du ta ansvar för även om du är arg, sårad eller ledsen. Håll kontakten med ditt barn. Stötta barnets relation till den andra föräldern.

Barnet kan vara både ledsen och arg över att en förälder inte behåller kontakten. Det är vanligt att barnet inte känner sig älskad och att hen längtar. Du hjälper till genom att berätta att det aldrig handlar om att det är fel på barnet, och att det är den som inte vill träffas som har problem. Du hjälper också till genom att prata om den frånvarande förälderns goda sidor och påminna om fina minnen.

Ni behöver tid och ro för att hitta former för det nya livet. Det är viktigt för barnet just nu och för framtiden att ni som föräldrar klarar av att samarbeta.

Barnet behöver få prata

Barnet behöver få prata om det som hen känner, tänker och behöver. Ofta behöver barnet få prata om separationen flera gånger.

Lyssna på barnets frågor och funderingar. Låt barnet bestämma hur ofta och hur länge hen vill prata. Barn som är yngre än ungefär fem år förstår ofta mer än vuxna tror, medan äldre barn ibland inte orkar höra eller ta så mycket ansvar som vuxna vill.

Försök sätta dig in i barnets situation. Belasta inte barnet med detaljer om din relation till den som du har separerat från. Barn behöver få vara barn.

Stöd till barnet från andra vuxna

För en del barn kan det vara bra att få prata med andra vuxna, till exempel någon vän till er vuxna som barnet tycker om och litar på. Eftersom barn ofta är lojala med sina föräldrar är det bra om du talar om för barnet att det är okej att prata med andra om separationen.

Så kan barn reagera

Det är naturligt att barn blir ledsna och arga när föräldrar flyttar ifrån varandra. Ofta går det över när det finns nya rutiner och ni har anpassat er. Går det inte över kan du behöva stöd för att det ska kännas tryggt.

Fråga barnet hur hen mår och var uppmärksam på om hen ändrar sitt beteende eller humör. Men om barnet verkar må dåligt eller ha bekymmer är det inte säkert att det beror på separationen. Det kan ibland handla om något helt annat.

(Video) Skilsmässa | Så går det till när man skiljer sig | Juristen Förklarar

Barn kan reagera olika i olika åldrar

Barns sätt att reagera och visa känslor varierar med ålder och personlighet. Det finns många sätt att reagera på. Här nämns några exempel.

Barn kan till exempel svårt att somna och att inte vilja äta. Barn kan behöva mycket närhet, som om de vore yngre än vad de är. En del barn blir arga. Barn kan vilja vara ifred från sina föräldrar eller göra saker utan att någon förälder är med. Barn kan dra sig undan,bli nedstämdaeller bråkiga och stökiga.

Barn som bor på flera ställen kan tycka det är svårt att flytta mellan ställena. Barnet kan till exempel vara ledsen eller arg. Hen kanske behöver vara ensam precis efter överlämningen. Prata med barnet om det, hen kanske har tankar och idéer som gör det enklare.

Läs mer om hur barn kan må dåligt psykisk och vad du kan göra.

En del barn visar inga känslor

En del barn visar inga känslor eller reaktioner. De kan i stället kämpa för att vara som vanligt eller kanske extra snälla och hjälpsamma. Men det kan också vara så att barnet är som vanligt för att det känns okej att de vuxna har flyttat isär.

Stöd för dig och för barnet

Du kan behöva stöd och hjälp för att orka ta hand om både dig själv och ditt barn. Barnet ska inte behöva trösta eller hjälpa dig om separationen har väckt starka reaktioner och mycket känslor hos dig.

Prata med en vuxen som kan lyssna och ge råd, och som inte känner att hen måste välja att vara lojal med en av er vuxna. Det kan vara vänner eller personer som jobbar med stöd och hjälp, till exempel en kurator på en vårdcentral. En del kommuner har stöd inom socialtjänsten. Kontaktuppgifter finns på din kommuns webbplats.

Det finns också stöd hos föreningar, på internet, på chatt och på telefon.

Berätta i förskolan och skolan

Det är bra att berätta om separationen för andra vuxna i barnets liv, till exempel i förskolan, skolan eller på fritidsaktiviteter. Då kan personalen vara uppmärksam, stödja barnet och berätta för er om barnet verkar ha det jobbigt. Det kan också hjälpa rent praktiskt så att båda föräldrarna får all information från förskolan eller skolan, även om ni bor på olika håll.

Det är oftast ett alldeles för stort ansvar för barn att själva berätta för sin omgivning. De behöver hjälp av vuxna med att göra det.

Hjälp och stöd för barnet

Sök hjälp och stöd om barnet mår dåligt och det inte går över eller om du är orolig.

Du kan kontakta någon av dessa:

 • en vårdcentral
 • barnavårdscentralen, BVC, för barn yngre än sex år
 • en barnläkarmottagning
 • elevhälsan för barn som går i skolan
 • första linjens psykiatri för barn och unga
 • barn- och ungdomspsykiatrin, bup.

Barn kan också få stöd av kommunen. En del kommuner erbjuder exempelvis samtalsgrupper för barn som har separerade föräldrar.

Här kan du läsa mer om när barn kan må psykiskt dåligt.

Stöd i relationen mellan er vuxna

Alla kommuner erbjuder stöd i samtal hos familjerådgivningen. Ni kan till exempel få hjälp med hur ni ska kommunicera och hur er relation ska fungera.

Ni kan också få samtalsbehandling hos privatpraktiserande terapeuter eller hos religiösa samfund.

De vuxnas konflikter

Låt inte din egen ilska och sorg gå ut över barnet. Prata till exempel inte illa om den andra föräldern eller om hens familj inför eller med barnet. Barnet kan då känna att hen sviker den andra föräldern eller själv känna sig kritiserad.

(Video) Familjerätt – Separation, skilsmässa och vårdnad / Family Law – Separation, divorce and custody

Gör så att det fungerar för den andra föräldern att ha kontakt med barnet. Se också till att du håller överenskommelser och träffar barnet de tider som ni har kommit överens om.

Barn uppskattar att föräldrar kan träffas och prata om vardagliga saker också efter separationen.

Det kan det vara lättare att kommunicera med mejl eller sms om det känns svårt att träffa den andra föräldern.

Våld vid eller efter separationer

I relationer där en eller båda har varit våldsamma blir det ofta värre i samband med separationen. Ingen ska behöva utsättas för våld.

Kontakta polis eller socialtjänst om du känner dig hotad eller om du eller ditt barn blir utsatt för våld.

Är du själv är våldsam eller rädd att du ska använda våld är det bättre att undvika kontakt med den andra föräldern. Det är då också viktigt att du ser till att få hjälp med ditt problem.

En ny partner efter separationen

Barnet behöver få lära känna en ny partner i lugn takt. En del barn kan behöva tid att acceptera en ny partner och då är det viktigt att du fortsätter att umgås ensam med barnet.

Du kan inte kräva att ett barn ska tycka om en ny vuxen.Men barnet ska respektera och acceptera att du har en ny och viktig person i ditt liv. Det är viktigt att förmedla att det är du som väljer din partner.

Din nya partner ska också respektera och acceptera ditt barn.

Vårdnad, boende och umgänge

Det är bra om ni föräldrar kommer överens om hur vårdnaden ska fördelas och hur umgänget med barnet ska se ut. Ni kan ta hjälp av socialtjänsten eller tingsrätten och göra avtal om ni inte kommer överens.

Barnets bästa avgör

Vad barnet behöver ska styra. Det är bra att försöka hitta en lösning som innebär att barnets situation förändras så lite som möjligt.

Barnet har rätt till allt mer inflytande ju äldre hen blir. Det är därför viktigt att barnet får uttrycka sig och säga vad hen känner, tycker och vill, och att ni lyssnar.

Myndigheten för familjerätt och föräldrastöds webbplats finns mer informationriktad till föräldrar.

Vårdnad

De allra flesta föräldrar har gemensam vårdnad och ansvarar tillsammans för att barnet får vad hen behöver och har rätt till. Det gäller i princip allt som rör barnet, till exempel var hen ska bo och i vilken skola hen ska gå. Mindre beslut som rör omsorgen tas av den förälder som barnet bor hos då. Det kan till exempel handla om sovtider och matvanor.

Boende

Gemensam vårdnad innebär inte att barnet måste bo lika mycket hos båda föräldrarna. Många föräldrar låter barnen bo växelvis. Det kan till exempel vara varannan vecka, eller med kortare intervaller om barnen är yngre än tre-fyra år.

Boendet kan ibland behöva förändras över tid, beroende på exempelvis barnets ålder. Kanske bor hen lika mycket hos båda er föräldrar de första åren efter separationen och sedan mer hos den ena av er.

Det blir lättare att få barnets vardag att fungera efter separationen om föräldrarna bor i närheten av varandra.

(Video) Bodelning skilsmässa | Allt du behöver veta | Juristen Förklarar

Ni vuxna bestämmer var barnet ska bo men behöver lyssna på vad hen vill. Barnet har rätt till mer och mer inflytande ju äldre hen blir. Men alla barn vill inte vara med och tycka till. Då ska de inte behöva göra det. En del barn tycker att det är svårt att uttrycka var de vill bo, av rädsla för att såra någon. Andra tycker det är skönast om de vuxna bestämmer.

Du kan känna dig sårad om barnet vill bo mest hos en annan förälder. Då är det viktigt att komma ihåg att barnets val inte bara handlar om kärlek, utan också om praktiska saker som var hen är närmast kompisarna och skolan.

Barnet har rätt att träffa båda föräldrarna – umgänge

Barn har rätt att umgås med båda sina föräldrar. Det kallas för rätt till umgänge. Föräldrar har båda ansvar för att barnet får träffa den förälder som hen inte bor med.

Umgänget kan också ske till exempel digitalt, på telefon, genom sms eller brev. Det är ovanligt men kan vara aktuellt när det inte går att träffas.

Barn till separerade föräldrar behöver få fortsätta att ha kontakt med syskon, far- och morföräldrar och andra närstående personer.

När det är olämpligt att barnet träffar en förälder

Ibland kan det vara olämpligt för barnet att umgås ensam med en förälder. Det kan till exempel handla om att föräldern är våldsam, har en psykisk sjukdom eller missbrukar. Kontakta socialtjänsten om föräldern inte tar ansvar för barnet.

Kontakta domstolen om ni som föräldrar inte är överens. Domstolen kan besluta att barnet inte alls ska träffa den förälder som har problem. Domstolen kan också utse en person som är med som stöd under en period när barnet och föräldern träffas, till det är tryggt för barnet igen. Detta kallas för umgängesstöd.

Om ni vuxna inte är överens

Ni kan få hjälp hos kommunens socialtjänst om ni inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge.

Samarbetssamtal

Ni kan få hjälp att komma överens genom ett samarbetssamtal. Alla kommuner ska erbjuda sådana samtal vid separationer där barn är inblandade. Ni betalar ingenting för samtalen.

Samarbetssamtalen handlar om att enas i viktiga frågor som gäller barnet. Det kan till exempel handla om vårdnad, boende och umgänge eller om vem som ska betala vad för barnet.

Kontakta familjerätten i kommunen för att boka ett samarbetssamtal. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Bestämma hur vardagen ska vara

Vid samarbetssamtalen kan ni till exempel få hjälp med att lägga upp ett schema för växelvis boende. Samtalen kan leda fram till muntliga överenskommelser, eller skriftliga avtal om någon vill ha det.

Samtalen leds av professionella samtalsledare och det råder sekretess. Sekretess innebär att samtalsledarna inte får berätta för någon vad de får veta från er under samtalet. Sekretessen bryts om de misstänker att ettbarn far illa.

Tingsrätten kan kopplas in

Tingsrätten tar över frågan om vårdnad, boende och umgänge om ni inte komma överens genom samarbetsavtal. Även tingsrätten ska så långt det är möjligt hjälpa föräldrar att komma överens. Kontaktar du tingsrätten föreslår den ofta att ni först försöker lösa er tvist genom samarbetssamtal eller annan medling.

Tingsrätten kan inte tvinga er att delta i samarbetssamtal, men de flesta brukar se samtalen som en möjlighet att komma överens.

Informationssamtal

Från och med 1 januari 2022 ska ni som föräldrar erbjudas informationssamtal av kommunen. Ni ska erbjudas samtal även om enbart en av er vill ha det.

Då får ni information om vad en domstolsförhandling kan uppnå, och hur ni lättast hittar den lösning som är bäst för barnet vad gäller vårdnad, boende och umgänge.

Ni kan få informationssamtal tillsammans eller var och en för sig.

Från 1 mars 2022 måste man först delta i informationssamtal innan man inleder en tvist om vårdnad, boende och umgänge i domstol.

Kontakta socialtjänsten i kommunen för att få veta mer om informationssamtal. Mer information finns också på myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

När tingsrätten ska besluta

När tingsrätten ska ta ett beslut begär den in en utredning från socialtjänsten.

Utredaren på kommunens socialtjänst träffar och pratar med er föräldrar och barnet så att alla får komma till tals. Barnet har rätt att träffa utredaren och komma till tals även om ni som föräldrar inte vill det. Utredaren kan ta in uppgifter från andra, till exempel förskola och skola. Hen lämnar sedan ett förslag till tingsrätten. Ni som föräldrar får läsa och kommentera utredningen innan den skickas till tingsrätten.

(Video) Så stöttar du ditt barn vid en skilsmässa

Även om en utredning har startat kan ni när som helst bestämma er för att i stället försöka enas genom samarbetssamtal.

Mer på andra webbplatser

 • Allmänna barnhuset: Om när barn har föräldrar på olika håll

FAQs

Hur vet man att det är dags att gå skilda vägar? ›

Öppna bråk och konflikter kan vara tydliga tecken på att relationen är på väg att gå åt skogen. Men Anders Nyman pratar också om känslan av ett förlorat vi, då man börjar tänka på varandra som den andre och stereotyper. – När man ser på varandra som ”du är alltid si och du är alltid så”.

Hur är det att vara skild med barn? ›

Vid en stor förändring, som en skilsmässa, kommer barnet att reagera. Kanske blir barnet mer oroligt och får svårt med separationer, eller så kan humöret, sömnen och aptiten påverkas. Det är helt naturliga reaktioner på omställningen och krisen.

Hur överlever man en separation med barn? ›

– Att separationen aldrig är barnens fel. Särskilt i skolåldern har barn mycket existentiella tankar och har lätt att anklaga sig själva, förtydliga då att det inte har någonting med dem att göra. Öppna upp för frågor och gör er tillgängliga, men tvinga inte barnen att lyssna om de inte vill höra.

Hur många par skiljer sig efter barn? ›

Ungefär 2 procent av de par som har minst ett gemensamt barn separerar under året. För par som inte har gemensamma barn ligger motsvarande siffra på 10 procent. Det kan bero på att barn är en grund för att hålla ihop, men också att en långvarig relation bidrar till att par skaffar gemensamma barn.

Hur vet man att man inte är lycklig? ›

Lyckliga par rör ofta vid varandra och visar varandra ömhet. All fysisk närhet behöver inte leda till sex, de flesta par har inte sex varje dag. Framgångsrika par hittar sätt att vara nära varandra utanför sovrummet. Du kanske älskar film och konst medan din partner är superintresserad av historia och vin.

Hur lämnar man ett förhållande med barn? ›

Förklara att ni alltid kommer att vara barnets föräldrar. Men att det kommer att bli annorlunda för barnet att inte bo med er båda hela tiden. Om den som du separerar från inte är förälder till barnet är det viktigt att tänka igenom hur du tror att den personens fortsatta kontakt med barnet kommer att vara.

Vilken ålder är bäst att skiljas? ›

– Vi har studerat barn från ungefär tre års ålder och sett att de generellt mår bättre än barn som enbart bor med en förälder efter separationen. Vi tänker att det kan bero på att de fortfarande får ett nära föräldraskap i vardagen från båda sina föräldrar.

Är det värt att skilja sig? ›

Förklara för barnen varför ni separerar

Det finns ingen vits i att gå in på detaljer, till exempel om skilsmässan handlar om otrohet eller konflikter. Då finns risk att barnen börjar grubbla över om de hade kunnat förhindra separationen på något vis.

Hur klarar man ekonomin vid skilsmässa? ›

Gemensamma räkningar vid separation

Det finns inga regler eller något i lagen som säger hur räkningar ska hanteras vid skilsmässa. I äktenskapsbalken står det dock att ni som gifta båda gemensamt ska bidra till kostnader utifrån er förmåga. Ni räknas fortfarande som gifta ända fram till att skilsmässan har gått igenom.

Hur vet man när det är dags att gå vidare? ›

1: Du förväntas offra personliga värderingar och formas till något som du inte är. En relation är givande och tagande, att den ena parten hela tiden måste ändra på sig, ändra sin personlighet och tumma på sina värderingar är inte vad som bygger en stark relation.

Vem har rätt till barnet vid separation? ›

Separation/ skilsmässa

​De allra flesta föräldrar väljer att ha gemensam vårdnad även efter en separation, och de allra flesta föräldrar kommer själva överens om barnets framtida boende och umgänge efter separationen. Barnet kan bo växelvist hos båda föräldrarna eller merparten av tiden hos någon av föräldrarna.

När är det dags att avsluta ett förhållande? ›

Det är oftast bäst att avsluta en relation om man har gjort allt man kan. Hopp och drömmar förändras ofta över tid, och det händer att flamman falnar. Det viktigaste är dock att flamman återkommer på vår väg genom livet, antingen vid någon annans sida eller som singel, och att den alltid är där för att vägleda oss.

Hur vet man om man ska lämna sin partner? ›

När du känner att det inte känns rätt längre och när du inte mår bra utav att vara i förhållandet längre. Då bör du gå ur förhållandet. Så fort ditt hjärta känner något annat är det dags att börja prata med din " partner ". Det är viktigt att prata med varandra om hur man känner för varandra.

Kan en separation rädda förhållandet? ›

Det kan absolut fungera. Parterapi är ett bra forum för att prata öppet med en person som är van vid att hjälpa till att tydliggöra problembeteenden i relationen, och ge tips på alternativa beteenden.

Vilken månad skiljer sig flest? ›

Flest skilsmässor i januari och oktober

Under året kom det totalt in 31 435 skilsmässoansökningar, under månaderna oktober och januari var ansökningarna något fler än övriga månader.

När är det dags att bryta upp? ›

Alla parrelationer ser olika ut och de flesta är inte helt utan problem. Men när djupare och allt mer smärtsamma bekymmer och svårigheter tynger kan separationen bli ett faktum. Ibland kan en separation eller en skilsmässa vara den enda utvägen för att ta steget mot ett lyckligare liv.

Hur vet man om ens partner har tröttnat? ›

Om din partner hela tiden vill att ni ska umgås med andra människor så att ni aldrig får någon gemensam egentid, så kan det vara ett tecken på att din partner tröttnat på er relation. Att tillbringa kvalitetstid tillsammans är viktigt för att kunna ha en stark relation med meningsfull känslomässig anknytning.

När man slutat ligga? ›

Det är lätt att bli orolig om du inte har någon sexlust, men det är vanligt och påverkar många män och kvinnor någon gång i livet. I de allra flesta fall är det ingen fara. Oftast beror minskad sexlust i en relation på stress eller utmattning, eller att det finns problem i relationen.

Hur vet man om man orkar med två barn? ›

Våga välja bort – för att räcka till. Som tvåbarnsförälder ska din energi och din uppmärksamhet plötsligt ska räcka till för fler. Vad kan man då göra både för att orka, och för att komma ifrån känslan av att inte räcka till? – Att våga välja bort på andra plan i livet under den här tiden blir ju än viktigare.

Varför blir jag så arg på mina barn? ›

Bråk mellan föräldrar och barn startar ofta med att föräldern blir provocerad av någonting som barnet säger, gör eller inte gör. Hur nära du som förälder har till att bli provocerad och bli arg beror ofta på hur du själv mår, vilken ork och vilket tålamod du har.

När bara den ena vill separera? ›

När du har ansökt om skilsmässa får den du är gift med möjlighet att yttra sig. Om bara en av er vill skiljas beslutar tingsrätten som huvudregel att ni ska ha betänketid. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan ni skilja er utan betänketid – se nedan.

Hur många procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa? ›

Så hur många procent av gifta skiljer sig? Hela 50 procent av giftermål slutar i skilsmässa i Sverige. Antal skilsmässor har varierat under de senaste tjugo åren. Minst antal var det 2005 då cirka 21 000 par skilde sig, vilket kan jämföras med 27 000 skilsmässor under rekordåret 2013.

Vad händer med pengarna när man skiljer sig? ›

Tänk dig att Make A är skuldsatt och Make B sparat sina pengar noggrant. Vid en skilsmässa ska de dela lika på all deras egendom. Om Make A har mera skulder än tillgångar är hens andel av makarnas egendom 0 kronor. Makarna delar endast på Make Bs egendom och Make B måste ge hälften till Make A.

Hur mycket kostar det att skilja sig? ›

Det kostar 900 kronor att ansöka om skilsmässa. Tänk på att det är 900 kr per ansökan och inte per person.

Hur många ångrar sin skilsmässa? ›

Var tionde par som väljer att lämna in skilsmässopapper till Tingsrätten ångrar sig sedan och drar tillbaka sin ansökan, det visar siffror från Domstolsverket som nyhetsbyrån Siren tagit del av.

Vad delas inte vid skilsmässa? ›

Vid skilsmässa delas Giftorättsgods lika i bodelningen och enskild egendom gör inte det. Giftorättsgods är som utgångspunkt allt makarna äger. Enskild egendom är sådant som är makens/makans ”egen” genom villkor i äktenskapsförord, testamente och/eller gåvobrev.

Kan man gömma pengar vid skilsmässa? ›

Om du gömmer undan dina pengar på ett annat konto så måste du redovisa minskningen av ditt giftorättsgods. Då kommer pengarna ingå i bodelningen ändå. Det spelar ingen roll om pengarna finns på ett vanligt sparkonto eller ett e-sparkonto. Därför rekommenderar jag att du inte gömmer undan pengarna.

Hur köper man ut någon vid skilsmässa? ›

Vanligt utköp. Om ni inte vill göra bodelningen så kan ni göra ett klassiskt utköp, dvs den ena parten köper ut den andra parten för (marknadsvärdet – fiktivt mäklararvode) * ägarandelen. För utköpet använder man ett vanligt överlåtelseavtal/köpekontrakt. Ni måste först och främst bedöma bostadens marknadsvärde.

Måste man förlåta för att gå vidare? ›

Det är otroligt viktigt att kunna förlåta för att gå vidare och kunna vara tillfreds med sig själv, säger terapeuten Mela Nyholm. Det handlar om acceptans och harmoni. - Att leva i en relation där du inte har kunnat förlåta eller blivit förlåten kan ge upphov till bitterhet och ilska.

Har killar lättare att gå vidare? ›

Professor Craig Morris, som har gjort en forskningsstudie på ämnet, menar att män lämnar situationen bakom sig, men har svårare att gå vidare helt och hållet eftersom det är lätt att bli självdestruktiv genom att inte prata med någon om hur man känner, egentligen.

Hur vet jag om jag är över honom? ›

Slutat tänka på ditt ex när du är med någon annan

När du kommit över dessa tankar och är glad över att se personen du har framför dig, då har du definitivt gått vidare. När du heller inte längre önskar att det egentligen var ditt exs läppar du mötte när du kysser en ny person, då är du garanterat över hen!

Får pappan bara ta barnet från mamman? ›

I de fall där föräldrar separerar och mamman har enskild vårdnad kan pappan ansöka om gemensam eller enskild vårdnad. Vid skilsmässa fortsätter den gemensamma vårdnaden automatiskt såvida föräldrarna inte uttryckligen anger något annat i skilsmässoansökan.

Kan mamman få ensam vårdnad? ›

Vårdnad - om föräldrarna inte är gifta

Om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds får mamman ensam vårdnaden om barnet. Ni kan dock bestämma att vårdnaden ska vara gemensam. Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden i kommunen.

Har mamman rätt att neka umgänge? ›

Umgängesrätten är i första hand till för barnet, det är barnets intresse och behov som är avgörande, det finns inte någon plikt för barnet att umgås med en förälder och det finns ingen absolut rätt för föräldern att umgås med barnet.

Hur vet man att man inte längre är kär? ›

Du kan kanske be personen om att vill ses eller så säger du hej på skolan och säger att jag vill prata om en sak med dig själv! Sen så säger du att du inte är kär i hen längre och berättar varför. Du kan trösta personen och säga förlåt kan också vara skönt att höra.

Hur vet man om man är i ett dåligt förhållande? ›

Kärlek ska inte behöva vara så svårt. Om du har en partner som ständigt tar ut sin ilska på dig och triggar nya bråk, inte respekterar dina gränser och aldrig lär sig av sina misstag befinner du dig förmodligen i ett väldigt destruktivt förhållande.

Är det bra att ta en paus i ett förhållande? ›

Få lite luft – ibland kan man behöva ta en paus från varandra, oavsett om det är en vän eller ett förhållande. Tillåt varandra att ta en paus. Prata med någon – en vän eller en professionell person som kan hjälpa till på vägen. Det är inte alltid lätt att komma på alla verktyg själv, då kan det vara skönt att få tips.

Hur vet man när det är dags att lämna? ›

Om du inte känner att du får det du vill ha av din partner i form av kärlek, respekt och tillgivenhet bör du lämna relationen. Du ska vara med någon som uppskattar dig för den du är. Inte någon som tar dig för givet eller klagar på dig. Då är det helt enkelt inte rätt.

När vet man att relationen inte fungerar? ›

När ska jag söka hjälp för relationsproblem

Oavsett vilken typ av problem man har, exempelvis att man inte längre känner närhet till varandra, ständigt bråkar om samma problem, känner att relationen tar mer energi än vad den ger, eller något annat, och oavsett vad bakgrunden är, kan en psykolog ge stöd och vägledning.

Hur vet man att kärleken är död? ›

När du känner att det inte känns rätt längre och när du inte mår bra utav att vara i förhållandet längre. Då bör du gå ur förhållandet. Så fort ditt hjärta känner något annat är det dags att börja prata med din " partner ". Det är viktigt att prata med varandra om hur man känner för varandra.

Hur vet man att han är otrogen? ›

Sociala mönster och jobbtider har plötsligt ändrats

Att ”jobba över” är den kanske största otrohets-klyschan av alla. Men om din partners arbetstider och jobbmöten ändrats drastiskt på sistone kan det vara för att göra tid för något annat eller annan.

Hur fixar man ett dåligt förhållande? ›

Hur ska du då komma vidare?
 1. Sysselsätt dig. Gör saker du tycker om. ...
 2. Våga se saker som de är. I en destruktiv relation blundar vi gärna för sakernas tillstånd. ...
 3. Våga känna. Det kommer att vara jobbigt ett tag. ...
 4. Ta inte på dig ansvar. ...
 5. Fundera på hur du vill ha det i en relation. ...
 6. Be om hjälp att komma vidare.
Oct 12, 2020

Kan ett dåligt förhållande bli bra? ›

Ett skadligt förhållande kan kännas bra ibland

Då är det lätt att tänka att det är så hen egentligen är, och att allt kan bli bra. Din partner kanske säger att hens beteende beror på att hen är så kär i dig eller på att hen är svartsjuk. Men det är aldrig okej att försöka kontrollera en annan person.

Varför är jag så irriterad på min partner? ›

Olika orsaker till att du blir lättirriterad

Nedanför är olika saker som kan vara orsaken till att du ofta upplever irritation och ilska: Du upplever att du ofta har arga tankar om som saker som andra har gjort och sagt. Du upplever att någon annan har bettet sig orättvist mot dig eller någon annan.

Har ingen respekt för min partner? ›

Ett förhållande ska ju faktiskt höja dig och tillföra något i ditt liv, inte ge dig ännu mer oro, sorg och sämre självkänsla. Om din pojkvän på ett eller annat sätt visar att han inte riktigt respekterar dig, och att hans vilja och känslor alltid ska sättas i första rummet, är det ett dåligt tecken.

Videos

1. Barn och skilsmässa – var ska barnen bo? - Nyhetsmorgon (TV4)
(Nyhetsmorgon)
2. Dina-Irenes berättelse om föräldrarnas skilsmässa
(Yle Watt)
3. Så gör ni skilsmässan enklare för barnen - Nyhetsmorgon (TV4)
(Nyhetsmorgon)
4. Skilsmässa – så går det till
(EFN Ekonomikanalen)
5. Så undviker ni skilsmässa - och så påverkas dina barn
(Expressen)
6. Skilsmässa med barn
(Fråga Louise Hallin)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 11/22/2022

Views: 6210

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.